Teplota vzduchu 30°C
  Bazén 28°C
  Dětský bazének 31°C
  Whirlpool 34°C
  Dojezdový bazén 28°C


informace získáte na emailu :
bazen@sb-sokolov.cz

 


Infobox

Smluvní partneři :

www.plavani-sipka.cz

 


Projekt přístavby krytého bazénu v r. 2005 byl spolufinancován z fondu Evropské unie


Navštivte nás na Facebooku

Návštěvní řád

Návštěvní řád bazénu ke stažení zde

Návštěvní řád sauny ke stažení zde

Krytý bazén v Sokolově

Provozovatel: Sokolovská bytová s.r.o.

Návštěvní řád

Krytého bazénu v Sokolově

Článek I

Vstup do krytého bazénu

1. Vstup do krytého bazénu je povolen pouze s platnou vstupenkou (karta nebo čip), kterou vydává pokladna ve vstupní hale krytého bazénu každému návštěvníkovi proti úhradě během provozní doby krytého bazénu.

2. Při naplnění kapacity krytého bazénu (250 osob bazén, 12 osob sauna) je vstup u pokladny dočasně uzavřen do doby než se krytý bazén částečně uvolní.

3. Dětem mladším deseti let je návštěva krytého bazénu povolena pouze v doprovodu osoby starší osmnácti let.

4. Zakoupením vstupenky a vstupem do krytého bazénu průchodem turniketu na vstupu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje – podřizuje všem ustanovením tohoto Návštěvního řádu a dbá pokynů všech odpovědných pracovníků krytého bazénu.

5. Při opuštění krytého bazénu je každý návštěvník povinen projít s platnou vstupenkou turniketem na výstupu. V případě, že časová platnost vstupenky návštěvníkovi vypršela, je návštěvník před průchodem turniketu na výstupu povinen doplatit vstupné u pokladny.

Článek II

Vyloučení z návštěvy krytého bazénu

1. Do krytého bazénu je zakázán vstup osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných látek, osobám postiženým jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v krytém bazénu, osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, s kožní vyrážkou, s hnisavou ránou nebo výtokem, osobám bacilonosičů střevních chorob, jakož i osobám zahmyzeným. Dále je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován.

2. Koupání v bazénech není dovoleno dětem do jednoho roku věku.

3. Z krytého bazénu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků krytého bazénu nebo se chová jiným nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takovém případě krytý bazén na vyzvání, je oprávněný pracovník krytého bazénu tohoto návštěvníka oprávněn vyvést, popř. požádat o pomoc bezpečnostní orgány.

Článek III

Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Návštěvník po příchodu do krytého bazénu provádí v uvedeném pořadí tyto úkony:

  • zakoupení platné vstupenky nebo použití předplacené vstupenky
  • převzetí zámku s klíčem k šatní skříňce proti složené záloze
  • průchod turniketem na vstupu
  • na vyhrazeném místě zout obuv
  • použití šatní skříňky nebo skupinové šatny k převlečení
  • vysprchování a umytí bez plavek
  • použití bazénu, příp. sauny a rodinného studia.

2. Na vyhrazeném místě je návštěvník povinen zout si obuv, kterou si vloží do igelitového sáčku, který si pak uschová v šatní skříňce nebo ve skupinové šatně.

3. Svlékat se a oblékat se je dovoleno pouze v příslušných šatnách pro muže nebo ženy. Odkládání šatstva je povoleno pouze v šatních skříňkách nebo ve skupinové šatně. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do prostor vyhrazených opačnému pohlaví.

4. Každý návštěvník je povinen po odchodu ze šaten před vstupem do bazénu z hygienických důvodů použít WC a sprchy. Při sprchování se musí každý návštěvník důkladně umýt mýdlem bez plavek a pak se čistou vodou osprchovat. Při mytí v plavkách není omytí důkladné a dostatečné a mýdlo se sráží v plavkách a následně velmi znečišťuje vodu v bazénu.

5. Každý návštěvník musí mít slušný a čistý koupací oděv (plavky) a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. V trenýrkách, slipech, šortkách nebo v kalhotkách je vstup do bazénu zakázán. Děti od jednoho roku musí mít plavečky s gumičkami.

6. Použití bazénu bez dozoru nebo přítomnosti odpovědných pracovníků není přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník každé rozhodnutí odpovědného pracovníka uposlechnout.

7. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, popř. i úrazu. Provozovatel krytého bazénu nenese žádnou odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto Návštěvního řádu.

8. Návštěvníci jsou povinni šetřit a neničit vybavení krytého bazénu a neplýtvat zbytečně vodou. Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení krytého bazénu nebo na majetku třetích osob. Za ztrátu zapůjčených předmětů je povinen každý návštěvník povinen uhradit náhradu škody.

9. Větší částky peněz, cenné předměty a majetek je povinen každý návštěvník uložit do bezpečnostní schránky. Úschova věcí se provádí bezplatně, záloha za bezpečnostní schránku činí 50,-- Kč. Předměty nalezené v krytém bazénu je nálezce povinen odevzdat u pokladny, kde bude ihned proveden zápis do knihy nálezů.

Článek IV

Zákaz činnosti v krytém bazénu

1. V celém areálu krytého bazénu je přísný zákaz kouření.

2. Je zakázáno vcházet do prostor určených opačnému pohlaví, taktéž je zakázáno vcházet do prostor vyhrazených pracovníkům krytého bazénu nebo jiným osobám (např. invalidé).

3. Je zakázáno vstupovat v obuvi do prostor šaten a bazénu.

4. Je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek v krytém bazénu nebo hlukem rušit ostatní.

5. Je zakázáno vstupovat do bazénu bez předchozího umytí mýdlem bez plavek. Vstup do bazénu je povolen pouze v koupacím oděvu.

6. Je zakázáno brát s sebou do bazénu žvýkačky, skleněné věci, ostré a jiné předměty, které mohou ohrožovat bezpečnost návštěvníků.

7. Je zakázáno konzumovat potraviny a pít alkoholické či jiné nápoje mimo míst k tomu určených.

8. Je zakázáno do krytého bazénu vodit či nosit jakákoliv zvířata.

9. Je zakázáno se holit, provádět manikúru nebo pedikúru, čistit chrup, provádět trvalou ondulaci nebo barvení vlasů, čistit nebo prát prádlo.

10. Je zakázáno plivat na podlahu nebo do vody.

11. Je zakázáno běhat, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, skákat do vody mimo prostory k tomu vyhrazené (startovací bloky nebo skokanské prkno) a úmyslně stříkat či cákat vodu na druhé osoby. Je zakázáno házení jakýchkoliv předmětů ve vodě.

12. Je přísně zakázáno močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat při koupání masti či krémy a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu či prostory krytého bazénu.

13. Je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, přemisťovat vybavení krytého bazénu, neoprávněně používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci a volat o pomoc bez vážné příčiny.

14. Je zakázáno manipulovat s vytápěním, vzduchotechnikou, elektrickým a ostatním zařízením.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Pro poskytnutí První pomoci při úrazech a nevolnosti je určeno viditelně označené místo první pomoci, místnost plavčíka. První pomoc je poskytována zdarma.

2. Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají přísl. pracovníky krytého bazénu a pomohou při poskytování první pomoci.

3. Porušení ustanovení tohoto Návštěvního řádu může být trestně stíháno.

4. Tento Návštěvní - lázeňský řád je závazný pro všechny návštěvníky a i pro všechny pracovníky krytého bazénu.

Platnost od 1. srpna 2013

Vypracoval: Koutecký Karel, vedoucí krytého bazénu

Schválil: Ing. Karel Rambousek, prokurista společnosti

© Copyright 2010 | Krytý bazén Sokolov, Husovy sady 1813, Sokolov | www.tbw.cz